Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Günümüzün gittikçe artan rekabet koşullarında, ulaşılan kalite seviyesi firmaların tercih edilebilirliğinin en önemli unsurlarından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Yan sanayi, ana sanayi ve müşteriden oluşan tedarik zincirinde tüm kademelerin kabul edilebilir kalite seviyesinde olması nihai müşteri tatminini getirecektir.

Sürekli değişen ve gelişen dünyada kaliteyi yaratmak, korumak, geliştirmek ve müşteri isteklerini ekonomik bir şekilde karşılamak üreticilerin vazgeçilmez sorumluluğu haline gelmiştir. Başkallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla ürün ve/veya proses kalitesini geliştirmeyi, doğru zamanda, hatasız, eksiksiz olarak ulaştırmayı ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamıştır. Başkallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kalite Bölümü de bu misyonla çalışmaktadır.

FMEA, Cmk, Cpk, Ppk, MSA, SPC, Poke-Yoke, 8-D, 3x5 Why ve Ishikawa Hata Analizi gibi kalite teknikleri Başkallar'da yaygın olarak kullanılmaktadır. Başkallar, Toplam Kalite Yönetimi'ni işletmelerde yaşatılması gereken temel bir yaklaşım olarak görmekte ve gerek kültür gerekse araçları itibari ile kendi bünyesinde hızla yerleştirmeye çalışmaktadır.

Kalite ve verimliliği arttırarak uygun pazar fiyatında sektördeki payını genişletmeyi hedefleyen Başkallar, bu amaçla iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamayı, kalite politikasının bir parçası olarak görmekte; çalışanlarının yönetime aktif katılımı, motivasyon ve iletişimin geliştirilmesi gibi konuların üzerinde duyarlılıkla durmaktadır.