Çevre Ve Biz

Çevre Ve Biz

 Çevrenin korunması için zararlı atıkların gerekli müdahaleler ile kaynağında kontrol edilmesinin gerekliliğine inanan şirketimiz bu doğrultuda, kendi üretim atıklarını minimum seviyeye getirecek tüm üretim süreç     tedbirlerini alarak titizlikle uygulamaktadır. Sınırlı yeryüzü kaynaklarının tüketilmesi konusuna gösterdiğimiz duyarlı yaklaşımı enerji ve materyallerin kullanımı ve dönüşümü konularında da göstermekteyiz.

  Başkallar Otomotiv ve çalışanları olarak, sürdürülebilir bir gelecek için üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarından doğan çevresel etkileri en aza indirgemeyi, çevreyi ve doğal kaynakları korumayı  hedeflemekteyiz. Bu kapsamda;

  ~  Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı,
  ~  Çevreyi korumayı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen malzeme ve teknoloji kullanmayı,
  ~  Belirlediğimiz amaç ve hedefler doğrultusunda Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı,
  ~  Sürdürülebilir gelişme yaklaşımı doğrultusunda doğal kaynakları optimum kullanmayı ve kirliliği oluşmadan önce kaynağında önlemeyi,
  ~  Çevresel duyarlılığı çalışanlarımızı eğiterek ve denetleyerek arttırmayı.